image

THREE STATES SOTER SEAL

THREE STATES SOTER SEAL je vysoko bezpečnostná kontajnerová UHF RFID plomba. Kombinuje vysokú mechanickú bezpečnosť e elektronickým zabezpečením ponúkaným technológiou RFID, automatickou rádiofrekfenčnou identifikačnou technológiou. Jedná sa prvú kontajnerovú RFID plombu, ktorá je v súlade s technickými normami ISO 17712. Sú schopné poskytovať svoje stavové informácie ODOMKNUTÉ, ZAMKNUTÉ, NEOPRÁVNENÁ MANIPULÁCIA. Informácie sú uložené na čipe RFID. Vonkajší plastový kryt tejto plomby je z polypropylenu, ktorý môže mať vlastné značenie a číslovanie na vyžiadanie. Obsahuje jedinečnú a najnovšiu generáciu elektronického čipu, ktorý má svoje vlastné jednoznačné kódovanie, ktoré nie je možné replikovať. To umožňuje bezpečnú a spoľahlivú automatickú identifikáciu plomby aplykovanú na kontajneri alebo vozidle

ŠPECIFIKÁCIA RÁDIOVEJ FREKFENCIE
- frekfencia 860 - 960 MHz
- referenčný RF štandard: EPC Class 1
   Gen2 / ISO / IEC 18000-6C
- technológia: Passive
- RFID IC : NXP G2iM+
- užívateľ čítania / zápis pamäte: up to 640
   bit
- veľkosť pamäte: from 128 bit up to 448 bit
   of EPC memory
- TID (Tag IDentifier): 96 bitov, vrátane 48 
   bitov jednoznačné progresívne čísovanie,
   je uzamknuté, 112 bitová pamäť TID
   užívateľa
- chránené heslom: áno
- neoprávnená manipulácia: ÁNO - 
   THREE STATES DETECTION
- cyklus čítania a zápisu: 10000
- uchovanie údajov: 20 rokov. 

VÝKON
- vzdialenosť čítania ručnou čítačkou :
  2 m (v závislosti na čítačke)
- čítacia vzdialenosť u čítačky brány:
  5 m (v závislosti na čítačke)
- Kvality: 100% performance tested

MECHANICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
- ochrana IP: IP65
- prevádzková teplota -20° / + 55°C
- skladovacia teplota  -30° / + 80°C
- ISO 17712:2013: ANO
- materiál: karbonitrured oceľ + 
  polypropylen v súlade s obmedzením
  nebezpečných látok (RoHS), Európska
  smernica 2002/ES

VEĽKOSŤ
- elektronická vlajka: 48x117x4mm
- dĺžka kovového kolíka: 67mm
- priemer kového kolíka: 8mm
- veľkosť kolíka: 56x63x26mm
- hmotnosť 114gr

image
image

RFID NEPTUNSEAL

RFID NEPTUNSEAL je vysoko bezpečnostná kovová ploba splňajúca normu ISO17712:2013, je kombinovaná s elektronickým systémom RFID. Vonkajšie ABS púzdro plomby je na prianie možné akokoľvek prispôsobiť. Púzdro obsahuje elektronický čip s unikátnom kódom, ktorý nemôže byť kopírovaný. To umožňuje automatickú identifikáciu bezpečnostnej plomby, ktorá je umiestnená na prepravovanom kontajnery. Je možné tiež okamžite zistiť či plomba bola alebo nebola behom cesty poškodená

VLASTNOSTI
- vysoko bezpečnostná kovová plomba
  spĺňajúca normu ISO 17712:2013, 
- kombinovaná s elektronickým systémom
  RFID
- RFID umožňuje automatickú identifikáciu 
  prepravovaných kontajnerov
- môže byť čítaná statickými bránami alebo 
  ručnými čítačkami
- každý pokus o otvorenie plomby je
  zaznamenaný na čip plomby a tak je
  možné jednoznačne určiť či bola alebo
  nebola plomba behom prepravy otvorená /
  poškodená
- RFID čip môže tiež slúžiť k skladovacím
  účelom. Na čip je možné zapisovať
  informácie pomocou RFID čítačky /
  zapisovacieho zariadenia. Ďalšie
  pridávané informácie sú chránené heslom.

Kontrolný operátor pomocou čítacích brán a plomby NEPTUNSEAL RFID okamžite identifikuje prepravný kontajner. 
Informácie, ktoré plomba poskytuje sú:
- RFID identifikačné číslo
- dátum a čas čítania plomby
- počet jednotlivých čítaní plomby
- registračná sekvencia v prípade 2 RFID
  plomb na dvoch kontajneroch na
  rovnakom prívese. 
- stav plomby (POŠKODENÁ /
  NEPOŠKODENÁ

ŠPECIFIKÁCIA RÁDIO FREKFENCIÍ
- frekfencie: 860 – 960 MHz – UHF EPC
  Global
- referencie RF štandardu: ISO/IEC 18000-
  6C
- RF Protokol:EPC Class 1 Gen2 / ISO/IEC
  18000-6C
- technológia: Pasívna
- integrovaný okruh: NXP
-
MECHANICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
- ochrana IP: IP66
- prevádzková teplota -30° / + 80°C
- skladovacia teplota  -30° / + 80°C
- ISO 17712:2013: ANO


ELEKTRONICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
- vzdialenosť čítania ručnou čítačkou :
  3 m (v závislosti na čítačke)
- čítacia vzdialenosť u čítačky brány:
  8 m (v závislosti na čítačke)
- kvalita: 100% performance tested

- pamäť čítania / zápis: ano
- cyklus čítania / zápis: 10000 
  128 bit od chip NXP
- veľkosť pamäte G2iL+
- ochrana heslom: ano
- detekcia ochrany: ano
- TID štítok jedinečne označený: ano
- S/N v pamäti ako pri normálnych
  plombách: ano
- uloženie dát: 20 rokov
- integrácia s ručnou čítačkou: PDA/Android
- integrácia so statickými bránami:
  komerčné priemyselné čítačky

ROZMERY
Kovový hrot
- priemer: 8 mm
- dĺžka: 73,5 mm
Hlava plomby
- priemer: 22 mm
- elektronická čásť (štítok): 42x115x4 mm
Hmotnosť: 70 gr
 
MATERIÁL
Ocel + ABS polystyrene v súlade s Európskou smernicou 2002/ES “O obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS).

image
image

NEPTUNE SEAL

Neptune je vysokobezpečnostná kontajnerová plomba. Všetky typy týchto kovových plomb spĺňajú medzinárodné normy ISO 17712:2013. Používa sa k zaplombovaniu prepravných kontajnerov pri preprave tovaru do Veľkej Británie alebo USA. Náš inovatívny patentovaný desigh je charakterizovaný dvoma oceľovými krídlami po stranách kovovej časti plomby, ktoré po umiestnení do uzatváracieho systému plombu bezpečne uzatvoria.

ROZMERY
- dĺžka: 73,5 mm
- priemer (hlava): 20 mm
- priemer (hrot): 8 mm
 
MATERIÁL
- kovové časti: Carbonitrided steel
- plastové časti: polystyrene / ABS

- materiál použitý v súlade  s Európskou
  smernicou 2002/ES "O obmedzení
  používania nebezpečných látok" (RoHS).

ZNAČENIE
– laserové
– vzestupné číslovánie – max. 15 číslic
– barkód
– Data Matrix
– RFID možnosti
– logo na vyžiadanie
– individuálne značenie – až 20 znakov na

   jeden riadok

image
image
image

MENTORSEAL

MENTORSEAL je inovativna plomba kombinujúca vysoko bezpečnostnú plombu spĺňajúcu ISO 17712:2013 má aktívne zariadenie, ktoré využíva rádiové frekfencie k automatickej identifikácii kontajnerov alebo vozidiel. 

MENTORSEAL môže byť čítana statickými bránami alebo ručnými čítačkami, ktoré sú vybavené príslušným čítacím modulom. Plomby pracujú na dvojitej frekfencii 433 MHz - 2,45 GHz. 

Vďaka prítomnosti aktíveho RFID, plomba môže komunikovať na veľké vzdialenosti (viac než 15m).

Plomba je značená vlastným jedinečným identifikačným kódom. 

Jedny z hlavných inovácií tejto plomby sú:
- dvojité číslovanie (hlava a telo plomby)
- časové údaje o otvorení a uzavretí či
  poškodení plomby sa ukladajú do pamäte

DÁTA KOMUNIKÁCIE
všetky údaje získané od Mentorseal je pomocou ručnej čítačky stiahnuť na server alebo alternatívne on-line pomoco Wi-Fi alebo GPRS. Pokiaľ používate čítacie brány môže byť pripojená k počítaču pomocou komunikačného rozhrania Ethernet. 
SLEDOVANOSŤ
Mentorseal môže uložiť do svojej pamäte 15 prihlásení alebo ID kontajnerov. To umožňuje užívateľovi trasovanie kontajnerov s využítím informácií, ktoré získal. 

ŠPECIFIKÁCIA RÁDIOFREKFENCIÍ 
- frekvencie4.33 MHz / 2.45 GHz
- referencie RF štandardu ETSI EN 300-220
  / ETSI EN 300-440RF 
- protokol: vlastníctvo výrobcu
- technológia: aktívne RFID

MECHANICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
- materiál: oceľ + ABS polystyrene v súlade
  s Európskou smernicou 2002/ES "O
  obmedzení používania nebezpečných
  látok" (RoHS)
- ochrana: IP66
- prevádzková teplota: -20°C / +60°C
- skladovacia teplota: -55°C / +125°C
- veľkosť elektronickej časti (štítok):
  64x50x40 mm
- hrot: priemer 8mm, dĺžka 74mm
- hmotnosť 135 gr
- ISO 17712:2013: ÁNO
- vzostupné značenie: ÁNO
- značenie logom: ÁNO na vyžiadanie

ELEKTRONICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
- čítacia vzdialenosť ručnou čítačkou: 12m
- čítacia vzdialenosť statickými čítacíminbránami: 20m
- batéria: ÁNO (3V)
- pamäť čítania / zápis: ÁNO
- cyklus čítania / zápis: 100 000
- veľkosť pamäte 5Kbyte
- ochrana heslom: ÁNO
- detekcia ochrany: ANDROID
- životnosť plomby: ak je aktívna 1 rok

image